Pagini

marți, 3 februarie 2009

7 paşi pentru a deveni ECO-ŞCOALA


Pentru a dobândi statutul de ECO-Şcoală şi a obţine râvnitul steag verde (vezi foto), e un drum lung, ce presupune multă muncă, evaluarea având după doi ani de activitate după înscriere, activitate desfăşurată de întregul colectiv de profesori, directori, elevi, însă rezultatul credem că merită, în primul rând prin crearea unor conştiinţe ECO necesare pentru viitorul planetei, şi mai apoi pentru avantajele ce decurg din acest statut.

Cei 7 paşi pe drumul spre statutul de Eco-Şcoala sunt:

1. Comitetul ECO-Şcoala

v Cuprinde reprezentanţi ai elevilor, cadrelor didactice, conducerii şcolii, părinţilor, autorităţilor locale.

2. Analiza problemelor de mediu

v Implicarea elevilor prin discuţii, aplicare de chestionare, observaţii.

3. Planul de acţiune

v Stabileşte setul de măsuri în scopul rezolvării problemelor identificate.

4. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor

v Se face în paralel cu planul de acţiune (de ex.cantitate de hârtie colectată, număr de elevi/clase care participă, etc).

5. Programa şcolară

v Elementele de mediu trebuie integrate în programa a cât mai multor discipline.

6. Informarea şi implicarea şcolilor şi comunităţii

v Se poate face prin o campanie de promovare prin pliante, panouri, fluturaşi, articole, se poate crea o „Zi de acţiune”.

7. ECO-Codul

v Reprezintă o declaraţie sau o serie de declaraţii ferme şi concrete privind conduita membrilor comunităţii şcolare faţă de mediul înconjurător. Fiecare din declaraţii trebuie să descrie o acţiune pe care fiecare dintre elevi sau cadre didactice o va duce la îndeplinire.

Un comentariu: