Pagini

joi, 5 mai 2016

Înscriere grădinița Lizuca

INFORMAȚII REFERITOARE LA REÎNSCRIEREA/ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017


I.               Grădinița cu program prelungit ,,Lizuca,, Bacău funcționează în cadrul   învățământului preuniversitar de stat din data de
1 septembrie 1999;

II.            Capacitatea instituției (numărul de copii pentru care a fost proiectată)=200;


III.         Numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017, pe grupe de vârste:

-        Grupa mică: 2 grupe, 56 de locuri;
                            -    Grupa mijlocie: 3 grupe, 75 de locuri;
-        Grupa mare: 3 grupe,80 de locuri.


ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA COPILULUI LA    GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LIZUCA” BACĂU:

1.    Cerere de înscriere tip-electronică (va fi completată de față cu părintele  la secretariatul şcolii și  listată  din aplicația informatică SIIIR, apoi verificată și semnată de părinte/reprezentant legal);
2.    Certificat de naştere a copilului – original şi copie;
3.    Adeverinţă de salariat pentru ambii părinţi, fiind grădiniță cu program prelungit;
4.    Carte de identitate a părinţilor – original şi copie;
5.    Dovada cu vaccinările;

Important!:

Ocuparea locurilor se va face în ordinea descrescătoare a vârstei copiilor (ani, luni), prioritate având copiii care au deja împlinită vârsta de 3 ani la data de 1 septembrie 2016


În cazul în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de locuri disponibile, departajarea se va face cu ajutorul criteriilor  de selecţie generale și specifice,  prin documente justificative anexate la dosarul de înscriere.

CRITERII GENERALE:

·      existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
·      existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
·      existenţa unui document care dovedeşte că este  orfan de un singur părinte;
·      existenţa unui frate/ a unei surori a copilului, înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea.
CRITERIILE SPECIFICE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
aprobate  în şedinţa Consiliului de Administraţie al unităţii din data de 05.05.2016 , care se vor  aplica în situaţia în care pe ultimele locuri există copii aflaţi la egalitate din punctul de vedere al criteriilor generale sau  în cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor făcându-se în ordinea descrescătoare a numărului criteriilor generale și specifice de departajare cumulate de către fiecare copil.Nr.crt.
Criteriul
Punctajul acordat
Act doveditor
1
Domiciliul părinților aparține circumscripției școlare
50 p.
 carte de identitate părinți
2
Locul de muncă al părintelui sau al susținătorului legal este în circumscripția noastră școlară
20 p.
Adeverinţă de la locul de muncă al părintelui pe care este  specificată şi adresa angajatorului
3
Unul din părinți este angajatul sistemului educațional
20 p.
Adeverință de salariat  părinte
4
Domiciliul bunicilor este în circumscripţia şcolii noastre
10 p.
Carte de identitate bunici + certificat de naștere părinte+certificat de căsătorie părinte
 
Notă: Nu se primesc dosare incomplete!


Vă informăm că înscrierile pentru grupa mică la Grădiniţa cu program prelungit ,,Lizuca” Bacău se fac numai la secretariatul  Şcolii Gimnaziale ,,Ion Creangă” Bacău, cu sediul în strada Tipografilor nr. 11, în perioada
23 mai  –   10 iunie 2016.
     
În planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017  la grupa mică au fost aprobate un număr de  56  de locuri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu