Pagini

joi, 28 februarie 2019

Evaluarea dezvoltării psihosomatice


CENTRUL DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPIILOR PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020


Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 vor face  EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ în perioada:
26 FEBRUARIE – 20 MARTIE 2019.
Aceasta se va face în cadrul școlii la  Cabinetul de Asistență Psihopedagogică, consilier şcolar –D-na Nicoleta Grozescu, în zilele de luni, marţi,miercuri şi vineri în intervalele orare:
Luni: 10.00 -12.00; 13.00-16.00
Marţi: 10.00-12.00; 13.00-14.00
Miercuri: 09.00-11.00
Vineri: 15.00-16.00
Pentru părinții ai căror copii sunt înscriși la Grădinița cu Program Prelungit ,,Lizuca” și doresc să înscrie copiii la Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”-evaluarea psihosomatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare se va face la  Cabinetul de Asistență Psihopedagogică din cadrul GPP,,Lizuca’’, în ziua de joi în intervalul orar:
Joi: 08.00-12.00

Acte necesare în ziua evaluării:
- Copie certificat naştere copil;
- Copie carte de identitate părinte;
- Adeverinţă medicală medic familie / pediatru care atestă faptul că preşcolarul este „apt pentru şcoală”.        Director,                                                         Prof. Consilier şcolar,
Prof. Florentina Vieru                                      Nicoleta                                Grozescu                               

Criterii generale


ANUNŢ IMPORTANT CRITERII GENERALE, conform  art. 10 alin.2  din Metodologia de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I, pentru anul şcolar 2019-2020.

·       existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
·       existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
·       existenţa unui document care dovedeşte că este  orfan de un singur părinte;
·       existenţa unui frate/ a unei surori a copilului, înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea.

 În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi din  este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.


Şcoala  Gimnazială  ,,Ion Creangă” Bacău  a
propus și are aprobat  în planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020, următorul număr de clase:
-         3 clase pregătitoare = 75 de locuri.DIRECTOR,
prof. Florentina VIERU

Înscriere SIC Bacău


ACTE NECESARE DOSAR
ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE
ANUL ȘCOLAR 2019-2020

1.      COPII ŞI ORIGINALE DUPĂ ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR;

2.      COPIE ŞI ORIGINAL DUPĂ CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL COPILULUI;
COPIILE VOR FI CERTIFICATE CONFORM CU ORIGINALUL DE CĂTRE SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, PE BAZA DOCUMENTELOR ORIGINALE.

3.      COPIE DOCUMENT PRIN CARE  C.J.R.A.E. COMUNICĂ REZULTATUL POZITIV AL EVALUĂRII DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPILULUI, ÎN CAZUL ÎN CARE CEREREA- TIP DE ÎNSCRIERE ESTE COMPLETATĂ PENTRU UN COPIL CARE ÎMPLINEȘTE VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 1 SEPTEMBRIE - 31 DECEMBRIE 2019 INCLUSIV.

4.      HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ  DIN CARE REZULTĂ MODUL ÎN CARE SE EXERCITĂ AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ŞI UNDE A FOST STABILITĂ LOCUINŢA MINORULUI, ÎN CAZUL COPIILOR CARE AU PĂRINŢI DIVORŢAŢI.


5.      DE ASEMENEA, PENTRU COPIII CARE SUNT ÎNSCRIŞI DE UN TUTORE SAU DE UN REPREZENTANT LEGAL, ACEŞTIA TREBUIE SĂ AIBĂ ACTELE NECESARE CARE DOVEDESC STATUTUL LOR FAŢĂ DE COPIL.


DIRECTOR,