Pagini

joi, 25 august 2016

Structura an școlar 2016-2017

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/ 20.07.2016 privind structura noului an școlar

Potrivit ordinului de ministru ataşat, cursurile anului şcolar 2016-2017 încep luni, 12 septembrie. Anul şcolar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare, şi se structurează în două semestre: semestrul I (12 septembrie 2016 - 3 februarie 2017) şi semestrul al II-lea (13 februarie 2017 - 16 iunie 2017).
Vacanţele elevilor sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (24 decembrie 2016 - 8 ianuarie 2017), vacanţă intersemestrială (4 -12 februarie 2017), vacanţa de primăvară (19 - 30 aprilie 2017) şi vacanţa de vară (17 iunie - 10 septembrie 2017). De asemenea, în săptămâna 29 octombrie - 6 noiembrie 2016, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 26 mai 2017, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 9 iunie 2017.
Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Astfel, în funcţie de ciclurile de învăţământ şcolarizate, unităţile de învăţământ pot opta pentru unul dintre următoarele segmente: 21 noiembrie - 2 decembrie 2016, 27 februarie - 31 martie 2017 şi 15 mai - 9 iunie 2017 (învăţământul preşcolar şi primar), respectiv 17 octombrie - 2 decembrie 2016, 27 februarie - 31 martie 2017 şi 15 mai - 9 iunie 2017 (învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal).

joi, 5 mai 2016

Programare înscriere&străzi arondate


PROGRAMARE ÎNSCRIERI GRĂDINIȚĂ –GRUPA MICĂ
AN ȘCOLAR 2016-2017


Programul de completare a cererilor părinților în aplicația informatică SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România ) se va desfășura în perioada 23 mai – 10 iunie 2016, de luni până vineri în următoarele intervale orare:
·   900  - 1200

· 1400 – 1700

Date  privind circumscripţia şcolară
pentru înscriere grădiniţă în anul şcolar 2016-2017-       Strada  Bradului
-       Strada  Nordului
-       Strada  Tipografilor
-       Strada  Bucovinei
-       Strada  Mioriţei (nr.76-88,partea stângă de la blocul 29)
-       Strada  Ion Luca
-       Strada  Energiei
-       Strada  Depoului
-       Strada  Prelungirea Bradului
-       Calea Moineşti 9BÎnscriere grădinița Lizuca

INFORMAȚII REFERITOARE LA REÎNSCRIEREA/ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017


I.               Grădinița cu program prelungit ,,Lizuca,, Bacău funcționează în cadrul   învățământului preuniversitar de stat din data de
1 septembrie 1999;

II.            Capacitatea instituției (numărul de copii pentru care a fost proiectată)=200;


III.         Numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017, pe grupe de vârste:

-        Grupa mică: 2 grupe, 56 de locuri;
                            -    Grupa mijlocie: 3 grupe, 75 de locuri;
-        Grupa mare: 3 grupe,80 de locuri.


ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA COPILULUI LA    GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LIZUCA” BACĂU:

1.    Cerere de înscriere tip-electronică (va fi completată de față cu părintele  la secretariatul şcolii și  listată  din aplicația informatică SIIIR, apoi verificată și semnată de părinte/reprezentant legal);
2.    Certificat de naştere a copilului – original şi copie;
3.    Adeverinţă de salariat pentru ambii părinţi, fiind grădiniță cu program prelungit;
4.    Carte de identitate a părinţilor – original şi copie;
5.    Dovada cu vaccinările;

Important!:

Ocuparea locurilor se va face în ordinea descrescătoare a vârstei copiilor (ani, luni), prioritate având copiii care au deja împlinită vârsta de 3 ani la data de 1 septembrie 2016


În cazul în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de locuri disponibile, departajarea se va face cu ajutorul criteriilor  de selecţie generale și specifice,  prin documente justificative anexate la dosarul de înscriere.

CRITERII GENERALE:

·      existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
·      existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
·      existenţa unui document care dovedeşte că este  orfan de un singur părinte;
·      existenţa unui frate/ a unei surori a copilului, înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea.
CRITERIILE SPECIFICE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
aprobate  în şedinţa Consiliului de Administraţie al unităţii din data de 05.05.2016 , care se vor  aplica în situaţia în care pe ultimele locuri există copii aflaţi la egalitate din punctul de vedere al criteriilor generale sau  în cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor făcându-se în ordinea descrescătoare a numărului criteriilor generale și specifice de departajare cumulate de către fiecare copil.Nr.crt.
Criteriul
Punctajul acordat
Act doveditor
1
Domiciliul părinților aparține circumscripției școlare
50 p.
 carte de identitate părinți
2
Locul de muncă al părintelui sau al susținătorului legal este în circumscripția noastră școlară
20 p.
Adeverinţă de la locul de muncă al părintelui pe care este  specificată şi adresa angajatorului
3
Unul din părinți este angajatul sistemului educațional
20 p.
Adeverință de salariat  părinte
4
Domiciliul bunicilor este în circumscripţia şcolii noastre
10 p.
Carte de identitate bunici + certificat de naștere părinte+certificat de căsătorie părinte
 
Notă: Nu se primesc dosare incomplete!


Vă informăm că înscrierile pentru grupa mică la Grădiniţa cu program prelungit ,,Lizuca” Bacău se fac numai la secretariatul  Şcolii Gimnaziale ,,Ion Creangă” Bacău, cu sediul în strada Tipografilor nr. 11, în perioada
23 mai  –   10 iunie 2016.
     
În planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017  la grupa mică au fost aprobate un număr de  56  de locuri.