Pagini

sâmbătă, 23 martie 2013

ZIUA MONDIALǍ A APEI
"Ziua Mondială a Apei", 22 martie 2013, a fost sărbătorită la Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangǎ” din Bacǎu cu multe activitǎţi şi cu invitaţi de la I.S.J. Bacǎu, prof.Camelia Râncu, de la APM Bacǎu, consilier judeţeanMaria Ionos şi de la  A.B.A.Siret, Bacǎu, purtător de cuvânt Georgiana Cernat.
          Elevii şcolii s-au implicat în realizarea de expoziţii de desene  intitulate ,, Apa, izvor de sǎnǎtate’’,  de machete ,,Cǎsuţa pǎsǎrelelor’’ şi de portofolii ,, Rapsodia pǎdurii’’, de asemenea,  în concursuri de creaţii literare, în lecţii demonstrative şi activitǎţi de informare cu specialişti în domeniu.
          Programul a cuprins şi prezentǎri power-point despre   ,,Calitǎţile apei’’, un program artistic intitulat ,, Povestea picǎturilor de ploaie’’ şi momente Fun-Science, în care  elevii au realizat experimente privind proprietǎţile apei.
          Toţi invitaţii au apreciat activitatea ca fiind foarte interesantă  şi educativă.


SIMPOZION NATIONAL: "APA, SURSA INEPUIZABILA DE VIATA"
MOTTO:
“Apa este singura băutură pentru un om înţelept.” (Henry David Thoreau)

ARGUMENT
Apa este la fel de importantă pentru noi ca şi aerul pe care îl respirăm.Viaţa pe planetă nu ar exista fără apă. Apa se găseşte în natură într-un circuit continuu. Factorii care conduc la poluarea ei sunt însă variaţi şi numeroşi. Degradarea apei este în creştere.
Prin ordonanţa de urgenţă 195/2005 privind protecţia mediului, articolul 5 « Statul recunoaşte oricărei personae dreptul la un mediu sănătos ».
NOI POLUĂM APA PRIN ACŢIUNILE NOASTRE. Calitatea apei are importanţă vitală pentru sănătatea noastră. De aceea nouă educatorilor ne revine sarcina de a face cunoscut în rândul tinerei generaţii multiplele surse de poluare ale apei, de a forma o atitudine corectă faţă de apă, de respect pentru menţinerea calităţii ei şi implicit de promovare a unui mediu sănătos de viaţă. Apa ca sursă inepuizabilă de viaţă trebuie să fie în central preocupărilor tuturor, a celor care iubesc natura şi mediul înconjurător.

OBIECTIV GENERAL:
Formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu şi conştientizarea faptului că apa trebuie respectată.
 OBIECTIVE SPECIFICE:
1.Creşterea gradului de conştientizare privind problemele de mediu
2.Dezvoltarea capacităţii elevilor de a ocroti mediul înconjurător
3.Responsabilizarea cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor prin activităţi ecologice
4.Valorificarea exemplelor de bună practică privind ocrotirea mediului înconjurător
 GRUPUL ŢINTĂ:
-cadre didactice din învăţământul preuniversitar
-elevi din ciclul primar şi gimnazial
-preşcolari
-membrii ai comunităţii locale
-părinţi.

ORGANIZATOR:
Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Bacău
INIŢIATOR: prof. Nela Rusu, coordonator Eco-Şcoală
COORDONATORI:
prof. Theodora ŞOTCAN, Inspector Şcolar General, ISJ Bacău
            prof. Râncu CAMELIA, Inspector Educaţie permanentă şi mentorat, ISJ Bacău
            consilier judeţean, Maria IONOŞ, Coordonator zonal Eco, LeAF, ARPM Bacău
prof. Florentina VIERU, Director  Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Bacău
prof. Geanina SPIRIDUŞ, Responsabil proiecte Şcoala Gimnazială Ion Creangă, Bacău
prof. Nela RUSU, Coordonator Eco-Şcoală, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Bacău
prof. înv. primar Mirela BECHEANU,  Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Bacău
prof.înv.primar Simona GHERGHEL, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Bacău
prof. Dana BALAN, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Bacău
            educatoare Adriana ISTRATE, Grădiniţa cu program prelungit “Lizuca”, Bacău
 PARTENERI:
·        Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, Bucureşti
·        Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău
·        Agenţia Pentru Protecţia Mediului Bacău
·        Administraţia Bazinală de Apă Siret Bacău
·        Mass-media locală,Bacău
                          
 RESURSE TEMPORALE:
Simpozionul se va desfăşura cu ocazia sărbătoririi “Zilei  Internaţionale a Apei, pe 22 martie 2013.  

PERIOADA DE DERULARE: 20 februarie – 30 martie 2013

ACTIVITĂŢILE SIMPOZIONULUI
      
I.SESIUNEA DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI (destinată cadrelor didactice)
    SECŢIUNEA I: ”Apa-izvor de sănătate” / “Poluarea apei” (ppt sau referate )
    SECŢIUNEA a II-a: “Calităţi deosebite ale apei” (ppt sau referate )

II.SESIUNEA DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI (destinată elevilor)
    SECŢIUNEA I: Prezentări Power Point (maxim 20 slide-uri, maxim 3 de cadru didactic )
                     Teme: “Poluarea apelor”/ “Protecţia apelor”
             
    SECŢIUNEA a II-a: Postere (Format A3, maxim 3 de cadru didactic )
                     Tema: “Poluarea apelor
    SECŢIUNEA a III-a: Desene (Format A3, maxim 3 de cadru didactic)
                     Tema: “Apa”
    SECŢIUNEA a IV-a: Colaj (Format A3, maxim 3 colaje de cadru didactic)                                            
                     Tema: “ Apa - sursă de de sănătate”
    SECŢIUNEA a V-a: Grafică computerizată cu temă la alegere din cele propuse mai sus (Format A3).
 MAI MULTE INFORMATII PE   http://www.didactic.ro

Coordonator, Eco-Şcoală, prof. Nela RUSU.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu