Pagini

marți, 23 februarie 2016

Înscrierea în învățământul primar

ACTE NECESARE DOSAR
ÎNSCRIERE ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR


Ø EXTRAS DIN METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR
    ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR  PENTRU ANUL ŞCOLAR  2016-2017

Art. 14. 
(2) Părintele depune, în momentul completării cererii – tip  de înscriere la unitatea de învățământ,  sau,  după caz,  în  momentul validării acesteia,  o fotocopie  a  actului de identitate  propriu  și o  fotocopie  a  certificatului  de  naștere  al  copilului.  Copiile vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

(3)  În  cazul  în  care  cererea-tip  de  înscriere  este  completată  pentru  un  copil  care împlinește  vârsta  de  6 ani  în  perioada  1  septembrie  –  31  decembrie  2016  inclusiv, alături  de  documentele  menționate  la  alin.  (2),  părintele  depune  și  o  copie  a documentului  prin  care  CJRAE/CMBRAE  comunică  rezultatul  pozitiv  al  evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.

(4) În  cazul  în  care  solicită  înscrierea  la  altă unitate  de  învățământ  decât  școala  de circumscripție,  pe  lângă  documentele  menționate  la  alin. 2  și,  după  caz,  la alin. 3, părinții  depun  și  documente  care  dovedesc  îndeplinirea  criteriilor  de  departajare,stabilite în conformitate cu art. 10.

(5)  În  cazul  în  care  solicită  înscrierea  la  altă unitate  de  învățământ  decât  școala  de circumscripție,  părintele  va  menționa,  prin  bifarea  acestei  opțiuni  în  cererea-tip  de înscriere,  dacă  este  de acord  cu  înscrierea  copilului  la  școala  de  circumscripție,  în situația în care acesta nu va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.ANUNŢ IMPORTANT CRITERII GENERALE, conform  art. 10 alin.2  din Metodologia de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I, pentru anul şcolar 2016-2017.

·       existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
·       existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
·       existenţa unui document care dovedeşte că este  orfan de un singur părinte;
·       existenţa unui frate/ a unei surori a copilului, înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea.

 În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi din  este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

ANUNŢ IMPORTANTŞcoala  Gimnazială ,, Ion Creangă” Bacău  a
propus și are aprobat  în planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017, următorul număr de clase:
-         4 clase pregătitoare- 100 de locuri.


ANUNŢ IMPORTANT
privind înscrierea în clasa pregătitoare anul şcolar 2016-2017
             Vă anunţăm organizarea în unitatea noastră de învăţământ a unei activităţi specifice clasei pregătitoare, şi anume:
ZIUA PORŢILOR DESCHISE  în data de 2  MARTIE 2016, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate.

ANUNŢ IMPORTANT

În atenţia părinţilor copiilor din Grădiniţa cu Program Prelungit Lizuca Bacău


 În vederea informării  corecte, în legătură  cu  înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2016-2017 şi evaluarea psihosomatică, conform dispoziţiilor în vigoare, vă facem cunoscut faptul că Şcoala Gimnazială
,,Ion Creangă,, Bacău  va organiza o şedinţă cu părinţii interesaţi la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Lizuca” în ziua de :

-     25 februarie 2016- ora 16,30


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu