Pagini

sâmbătă, 10 noiembrie 2012

Ziua Internaţională a Mării NegrePe 31 octombrie 2012, elevii Scolii Gimnaziale “Ion Creangă” din Bacău, au sărbătorit “Ziua Internaţională a Mării Negre”, zi declarată în anul 1996, când a fost semnat Planul Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre împotriva Poluării, plan semnat de către ţările riverane: Bulgaria, Georgia, România, Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina.
      Coordonatorul zonal Eco-Scoala, d-na consilier Ionoş Maria de la ARPM Bacău, a subliniat faptul că Marea Neagră are adâncimi ce depăşesc 2200 m şi un bazin hidrografic de 420 000 km2. Marea Neagră a fost supusă de-a lungul timpului intervenţiilor antropice precum: eroziunea costieră, eutrofizare, tratarea insuficientă a apelor uzate, introducerea speciilor invazive, management inadecvat.
      In regiunea Mării Negre se derulează proiecte ca: “Iniţiativa Regională Ramsar” pentru zone umede costiere ale Mării Negre, “BlackSeaScene” din cadrul programului Seventh Framework Programme,"Imbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii sectorului pontic din RBDD prin conştientizare, informare, vizitare."
      Elevii de la clasele a V-a şi a VIII-a au dat răspunsuri la un chestionar despre Marea Neagră.
      Au participat următoarele cadre didactice:
Dir., prof. Vieru Florentina
Coordonator eco, prof. Nela Rusu
Prof. Pâslariu Meri cu clasa a V-a C
Prof. Bălan Daniela cu clasa a VIII-a C
Invitat, consilier şi coordonator zonal Eco-Şcoală/LeAF, d-na Ionoş Maria de la ARPM Bacău.

(coordonator Eco-Şcoală, prof. Nela Rusu) 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu